เลือกคอร์สเรียน

4 ขั้นตอนการใช้งาน

4 ขั้นตอนการใช้งาน
ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนโดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้ไปทำการยืนยันอีเมลตามที่สมัครไว้ หรือลงทะเบียนด้วย GMAIL โดยกดที่ Google

Learn More
ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลต่างๆ โดยสามารถมาแก้ไขทีหลังได้

Learn More
เลือกคอร์สเรียน

เลือกคอร์ส หรือรายวิชาที่จะทำการเรียน ซึ่งภายในแต่ละรายวิชา จะมีแนะนำรายวิชา รวมถึงรายละเอียดที่จะสอน พร้อมทั้งสามารถดูวีดีโอตัวอย่างที่ผู้สอนได้ทำการเปิดไว้ เพื่อดูตัวอย่างการสอนก่อนที่จะทำการลงทะเบียนเรียน

Learn More
เริ่มเรียนคอร์สที่ลงทะเบียน

โดยการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบของ video และบางเนื้อหาอาจจะมีไฟล์ให้โหลดเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน รวมถึงอาจจะมีการทำแบบทดสอบ

Learn More