STEP 1 : ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสามารถเลือกได้ทั้งหมด 3 ช่องทางคือ

  • การเข้าใช้งานผ่านทาง G-mail
  • การเข้าใช้งานผ่านทาง Facebook
  • การสมัครสมาชิกแบบปกติ (ต้องไปยืนยัน e-mail ที่ทำการสมัครไว้

STEP : 2 แก้ไขโปรไฟล์ (สามารถแก้ไขภายหลังได้)

เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน หรือในบางรายวิชาจะมีการออกใบ Certificate

คลิกไปที่ “ข้อมูลของฉัน” อยู่บริเวณทางด้านขวาบน

เลือก Settings และดูในหมวดหมู่ General ให้ทำการแก้ไข ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น และ Display name publicly as ให้เลือกที่แสดง ชื่อ และ นามสกุล ดังภาพ และกด Save as

Step : 3 ดูรายวิชาที่เปิดสอน และขั้นตอนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ให้ทำการคลิก “คอร์สเรียน” ดังภาพ เพื่อดูรายวิชาที่เปิดสอนอยู่

เมื่อคลิกแล้ว จะแสดงคอร์สเรียนที่มีการเปิดการสอนอยู่ สามารถค้นหา หรือเลือกตามหมวดหมู่ที่จัดไว้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

เมื่อทำการเลือกรายวิชา จะพบกับวีดีโอแนะนำรายวิชา พร้อมทั้งรายละเอียดแบบย่อของแต่ละรายวิชา

ถัดมาให้ทำการเลือก Curriculum เพื่อดูเนื้อหาในรายวิชา ถ้า Lecture มีลูกตาสีเขียว คือสามารถเข้าไปดูวีดีโอการสอนนั้นๆได้ เพื่อเป็นตัวตัดสินใจก่อนทำการลงทะเบียนเรียน

ถ้าเราต้องการลงทะเบียนเรียนให้กลับไปที่หน้ารายวิชา และเลื่อนขึ้นบนบริเวณวีดีโอแนะนำรายวิชา ให้กดคำว่า TAKE THIS COURSE

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของ MOOC RMUTP !